PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK

 

Tyto podmínky užívání stanovují podmínky, za kterých můžete používat naši webovou stránku, ať již jako host nebo registrovaný pacient. Použití našich webových stránek zahrnuje přístup, prohlížení, čtení a vyhledávání informací, které mohou být poskytnuty na těchto webových stránkách.Tyto Podmínky používání můžeme čas od času aktualizovat, tak aby reflektovaly změny v právních předpisech nebo v důsledku změn obsahu našeho webu nebo přidání nových funkcí.Nemáte právo používat naše webové stránky ani jakékoli informace na nich poskytované jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo který má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek, ani právo vědomě přijímat, odesílat, stahovat, používat nebo opakovaně používat materiál těchto stránek pro jakýkoli komerční účel.Obsah, který poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek, je poskytován pouze pro obecné informativní účely. Není určen k poskytování konkrétních rad, na které byste se měli spolehnout. VŽDY byste se měli poradit se svým lékařem, pokud máte jakékoliv obavy nebo pochyby ohledně svého zdravotního stavu nebo léčby, nebo se chystáte podniknout či nepodniknout jakékoliv kroky na základě obsahu uvedeného na těchto webových stránkách.Odkazy vedoucí z našich stránek jsou revidovány profesionály z oboru a mnoho z nich odkazuje na uznávané instituce a společnosti a obsah v nich obsažený může být cenným zdrojem informací. Nicméně ne všechny zdravotnické zdroje informací na internetu jsou autoritativní nebo aktuální. Přestože doufáme, že stránky třetích stran, na které poskytujeme odkazy, pro vás budou zajímavé, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli webové stránky třetích stran ani informace na nich obsažené.Vynakládáme přiměřené úsilí k ověření přesnosti odborných informací zveřejněných na našich webových stránkách. Měli byste však mít na paměti, že nezaručujeme, že tyto informace budou bezchybné, a vy přijímáte, že informace, produkty a služby zveřejněné na těchto webových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace uvedené na našich webových stránkách se pravidelně mění a aktualizují. Vyhrazujeme si právo provádět změny a vylepšovat veškeré informace obsažené na našich webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění.Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom udrželi informace na našich webových stránkách aktuální, neposkytujeme žádné záruky, výslovné ani předpokládané, že obsah na našich stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Rovněž nezaručujeme ani nedeklarujeme, že informace nebo materiály dostupné na našich webových stránkách budou vyhovovat vašim konkrétním požadavkům nebo potřebám nebo že přístup k nim nebo jejich používání bude nepřerušený nebo zcela zabezpečený.V žádném případě nebudeme my (nebo některý z našich dodavatelů nebo poskytovatelů licence) vůči vám (nebo jakémukoliv jinému uživateli) odpovědni za jakoukoli nepřímou, náhodnou, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škodu, ať už vznikne na základě smlouvy, deliktem (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti) nebo jinak, a to i v případě, že bychom my nebo některý z našich dodavatelů byli informováni o možnosti takové škody, která vznikne v souvislosti nebo na základě:- používání nebo nemožnosti použití našich webových stránek;

- používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich webových stránkách (bez ohledu na původ tohoto obsahu); nebo

- jakýchkoliv informací, produktů a služeb získaných prostřednictvím naší webové stránky nebo jinak vyplývajících z používání této webové stránky.Všechny odkazy obsažené na našich stránkách byly zkontrolovány profesionály a v době podání budou správné. Nemůžeme však být odpovědní za jakékoli problémy způsobené následnými změnami nebo selháním takových odkazů vést na zamýšlený obsah.Nedoporučujeme a nepodporujeme žádné konkrétní produkty, procesy, poskytovatele služeb, diety nebo jiné informace, které mohou být uvedeny na našich webových stránkách (včetně těch, které propaguje jakýkoliv inzerent nebo inzerující sponzor).Jsme vlastníkem (nebo držitelem licence) všech práv duševního vlastnictví na našich webových stránkách a v materiálech na nich publikovaných. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a dohodami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.Můžete si stáhnout nebo vytisknout jednu kopii výňatků z kterékoliv stránky z naší webové stránky pro své osobní použití a můžete (v nekomerčním kontextu) upozornit ostatní na obsah zveřejněný na našich webových stránkách. Nesmíte žádným způsobem upravovat papírové nebo digitální kopie jakýchkoliv materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte dále používat kterékoliv ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani libovolnou grafiku odděleně od doprovodného textu.Nesmíte používat žádnou část obsahu na našich webových stránkách k obchodním účelům, aniž byste k tomu získali licenci od nás (případně od poskytovatelů licence).Podle našeho uvážení určíme, zda došlo k porušení našich Smluvních podmínek prostřednictvím používání našich webových stránek. Pokud k porušení těchto podmínek došlo (podle našeho názoru), můžeme podniknout takové kroky, které považujeme za vhodné, což může zahrnovat například soudní řízení proti vám o náhradu všech nákladů ve smyslu odškodnění (včetně, ale nejen, přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z porušení.Nezodpovídáme za ztráty nebo škody způsobené virem, útokem ve smyslu odmítnutí služby nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný majetkový materiál vyplývající z vašeho použití našeho webu nebo stažení jakéhokoliv obsahu na něm nebo na jakýchkoliv webových stránkách s ním spojených.