profile

    Úvodní strana                                                                                     Kontakt

MEDLING

Globální péče o zdraví

Stručný profil MUDr. Masouda Faala


Promoval na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003.

2004-2005 praxe v nemocnice St.George's,   Londýn, Velká Británie.

2006-2011 praxe v Krajské nemocnici Liberec.

06-07/2012     praxe v University College London Hospital, Londýn,  Velká Británie.

Kurzy:

12/2013 Optimalizace použití antibiotik v praxi, online kurz, "Stanford University", USA

07/2018 Kurz chiropraxie, Ballard Chiropractic Clinic, Georgia, USA

06/2019 Kurz paliativní péče, Londýn, Velká Británie

11/2019 Kurz zdraví žen, Londýn, Velká Británie

02/2020 kurz veřejné zdraví, Londýn, Velká Británie


Specializace:         registrován v České republice i v Anglii jako všeobecný praktický lékař

(zapsán i ve specialním oboru urgentní mediciny)


MUDr. Masoud Faal - Služby


Léčba akutních a chronických onemocnění

Tlakový holter (ambulantní monitorování krevního tlaku po dobu 24 hodin)

Infuzní terapie

Opichy - páteř, bursy (tíhové váčky)

ABI (vyšetření které slouží zjištění, nebo vyloučení ichemické choroby dolních končetin)

Audiometrie (přístrojové vyšetření sluchu)

Spirometrie (test měřící objem vzduchu)

Pulsní oxymetrie (neinvazivní metoda monitorování kyslíkové saturace)

Okultní krvácení (prevence nádoru tlustého střeva)

EKG (elektrokardiogram)

Předoperační vyšetření

Dispensarisace pacientů s poruchami metabolismu lipidů, diabetes, vysoký krevní tlak, atd.

CRP (C-reaktivní protein)

Stanovení krevního cukru glukometrem

Odběr krve a moče pro laboratorní testy

Pravidelné preventivní lékařské prohlídky